CCTR's mission is to develop innovative end-to-end solutions that will enable extramural diagnosis, monitoring, coaching and treatment, to provide scientifically sound knowledge on how this technology can be safely and effectively used in new concepts of care and care relate prevention,  and as a  whole implemented  in daily life and  care practice, and  to  make  a significant  contribution  to  economic  activity  in  this field.

Valuecase inspireert eHealth projecten

Stel: je hebt een idee voor het verbeteren van de zorg met eHealth in jouw gezondheidscentrum. Waar begin je dan? Hoe past dit in de middelen die je beschikbaar hebt? Wat betekent dit voor de organisatie? Moet je extra budget aanvragen? Zorgverzekeraars vragen steeds vaker om een businesscase, hoe maak je deze? Read more …

LIFE – Zelfmanagement van functionele achteruitgang bij ouderen

Onze populatie vergrijst en ontgroent en dat zorgt voor grote uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Een transformatie naar een proactief systeem, zelfmanagement en ondersteuning door technologie worden regelmatig als oplossingen aangedragen. LIFE speelt hierop in: het richt zich op het ontwikkelen en testen van een technologie ondersteund zelfmanagement programma voor ouderen, voor het ontwikkelen van een fysiek actieve levensstijl. Read more …

Schakel tussen wetenschap en praktijk

Promotieonderzoek naar de meerwaarde en evaluatie van telemedicinediensten binnen de revalidatie

Op 10 december promoveerde Stephanie Jansen-Kosterink aan de Universiteit Twente op het gebied van de meerwaarden van telemedicinediensten binnen de revalidatie (officiële titel ‘The added value of telemedicine services for physical rehabilitation’). Een aantal weken daarvoor vertelde ze over deze promotie en haar werk bij Roessingh Research and Development. Ze heeft de afgelopen jaren als onderzoekster gewerkt aan diverse telemedicine-projecten en was parallel daaraan bezig met het onderzoek en proefschrift voor haar promotie. Read more …

Oratie professor Nico van Meeteren

Op donderdag 10 april heeft professor Nico van Meeteren zijn oratie gehouden. De titel van zijn oratie was “Zwevend en zwermend vanuit de Tuin van Akademos: Chronisch ziek of chronisch gezond… opbranden of uitdoven in de participatiesamenleving”. Read more …

eLabEL lanceert website over innovatief eHealth-onderzoek

eLabEL onderzoekt eHealth in de praktijk. Binnen dit project van het CCTR (Centre for Care Technology Research) maken tien grote eerstelijns gezondheidscentra gebruik van eHealth in hun dagelijkse praktijk. Ze fungeren zo als ‘Living Labs’ waarin eHealth-toepassingen worden geselecteerd samen met zorgverleners, patiënten en bedrijven. eLabEL onderzoekt en evalueert implementatie en gebruik. Sinds half februari brengt het project verslag uit via de website. Read more …

10 april 2014 symposium en oratie Nico van Meeteren

De Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht maakt, mede namens TNO en KNGF, bekend dat de heer

Prof. dr. N. (Nico) L.U. van Meeteren

benoemd in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences tot bijzonder hoogleraar Physiotherapy, Physical Functioning in Chronic Diseases zich voorstelt op donderdag 10 april 2014 om 16.30 uur precies dit ambt te aanvaarden met het uitspreken van een rede in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht. Read more …